Brørupskolen

Mangler du noget? 

Billedet på sidehoved
image

Faktuelle oplysninger

Antal elever

Opgørelse over antallet af elever på skolen:

Samlet elevtal:  579 elever

Yderligere oplysninger om skolens klasser findes her:  Elevtal

Gennemsnitlig klassekvotient

Gennemsnitlige klassekvotienter udregnet efter elevgruppe:
 
  • Indskolingen (0.-3. klasse): 21,6 elever pr. klasse
  • Mellemtrinnet (4.-6. klasse): 20,8 elever pr. klasse
  • Udskolingen (7.-9. klasse): 22,9 elever pr. klasse


  •  
 

Overgangsfrekvens til anden uddannelse

Oplysninger om afgangselevers overgangsfrekvens til anden uddannelse findes i Undervisningsministeriets database om gennemsigtighed og åbenhed i grundskolen:
 
 

Antal lærere

Opgørelse over antallet af lærere:
  • Antal lærere ansat i lærerstillinger pr. 01.02.2014  52

Yderligere oplysninger om skolens ansatte findes her:  

Skolens personale